Bộ hút phân được A Lê Minh Hoàng Phong Nông Nghiệp Nông Thôn Bến Tre sử dụng thay thế venturi hàng công ty giá thành cao mà hiệu quả lại không tốt so với Bộ hút phân bên chúng tôi
  Bên cạnh đó chúng tôi còn ứng dụng Bật tắt thiết bị Bơm nói riêng và tất cả thiết bị điện nói chung thông qua điện thoại không giớ hạn khoảng cách đêm lại hiệu quả cao cho bà con chúng ta.
Tham khảo hệ thống bật tắt thiết bị tự động.


Thực trạng áp dụng tưới tiết kiệm nước đã chứng tỏ tính ưu việt so với phương thức tưới truyền thống, giúp tiết kiệm nước tưới, phân bón, giảm công chăm sóc, tăng năng suất, cải thiện thu nhập người dân và góp phần bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, một số cây chủ lực có lợi thế và có thị trường như cà-phê, hồ tiêu, thanh long, mía ở nước ta áp dụng công nghệ này kết hợp tưới phân có thể gia tăng năng suất 10-40%, giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập của hộ gia đình 20-50%, có nơi tăng gần 170% như ở Bến Cát (Bình Dương) và tiết kiệm so với tưới truyền thống 20-40%.
  Áp dụng hệ thống tưới tự động và bón phân tự động tiết kiệm nhân công và hiều quả kinh tế tăng lên rõ rệt, quan trọng là phân bón, dinh dưỡng sẽ được đưa vào đúng vị trí cây trồng và không bị thất thoát. 

Một số hình Ảnh thực tế

Hệ thống tưới tự động
Bà con đang tham khảo mô hình tưới tự động
Bộ hút phân được sử dụng thực tế

Tủ điện điều khiển Bơm không giới hạn khoảng cáchSẢN PHẨM LIÊN QUAN: