[giaban]799,000 đ[/giaban][giacũ]950,000 đ[/giacu] [tomtat]
[/tomtat] [chitiet]

HỔ TRỢ ĐẶT HÀNG: 0392983490 - 0914482135
 • Điện áp: 12V
 • Nâng cấp: Có thể nâng cấp tần số và điện áp đầu ra
 • Số lượng Fet: 14 fet (4 fet chống ngược cực)
 • Loại Fet: 290N08 hoặc tương đương
 • SCR: loại CS 45  hoặc tương đương
 • Số lượng SCR: 2 chiếc
 • Tụ lọc: 2 chiếc
 • Loại tụ lọc: 450V470uf
 • Tụ băm xung: 1 chiếc
 • Loại tụ băm: 275V-4uf
 • Hệ thống quạt làm mát
 • Hệ thống chống ngược cực: Có
 • Hệ thống chống Quá tải: Có
 • Hạn mức chịu quá tải: 150%
 • T7ovK6_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg
 • sWpI9f_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

  tgBKYX_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

  LtPfIi_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

  t3FRl3_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

[/chitiet][kythuat][/kythuat] [hot] Giảm -30% [/hot] [video]

 • T7ovK6_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg
 • sWpI9f_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

  tgBKYX_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

  LtPfIi_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

  t3FRl3_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg[/video] [danhgia][/danhgia]